Technický výklad elektronických systémů:

 •  ABS EBD EDS BAS ASR TCS MSR ESP MBA HBA ESBS DSR XDC

ABS 

(Anti Blocking System, Anti-lock Brake System, Anti Blokier System, Protiblokovací systém)
Systém ABS zabraňuje zablokování kol při brždění. Každé kolo má svůj snímač otáček (indukční nebo magnetorezistor). Pokud řídící jednotka zjistí u některého kola výraznou tendenci ke zpomalování oproti ostatním kolům, nebo jeho zablokování, reguluje spínáním elektro-hydraulických ventilů tlak v brzdovém okruhu kola tak, aby se stále otáčelo. Tento děj může probíhat až 16 krát za sekundu. Činnost řidič pozná na vibracích brzdového pedálu. Systém ABS se automaticky vypíná při rychlostech pod asi 30 km/h. (podle typu)
EBV (Elektronische Bremskraftverteilung)

EBD 

(Electronic Brake Force Distribution, Elektronické rozdělování brzdné síly)
Při brždění je zadní náprava nadlehčována a hrozí rychlé zablokování kol. Systém EBV tomu zabraňuje rozdělením brzdné síly (tlaku) mezi přední a zadní nápravu. U moderních vozů je součástí systému ABS a nahrazuje dříve používaný mechanicko-hydraulický zátěžový regulátor. Řídící jednotka ABS porovnává při brždění rychlosti zpomalování kol přední a zadní nápravy. Pokud zjistí, že zadní kola zpomalují výrazně rychleji než přední aktivuje elektro-hydraulické ventily, které sníží tlak v okruzích zadních kol ještě dříve než začne pracovat systém ABS. 

EDS 

(Elektronische Differentialsperre, Elektronická uzávěrka diferenciálu)
Systém nahrazuje mechanickou uzávěrku diferenciálu a umožňuje rozjezd na vozovce s výrazně rozdílnou přilnavostí hnacích kol (led, sníh, bláto, písek...). Řídící jednotka porovnává otáčky kol a přibrzdí protáčející se kolo. Potřebný tlak vytváří čerpadlo. Systém se automaticky vypíná při dosažení rychlosti asi 40 km/h. (podle typu) 

BAS 

(Brake Assist, Brems Assistent, Brzdový asistent)
Výzkumem bylo zjištěno, že většina řidičů sešlápne v kritické situaci brzdový pedál sice rychle, ale s nedostatečnou silou, což má za následek prodloužení brzdné dráhy. Proto je posilovač doplněn snímačem polohy (potenciometr) a elektro-pneumatickým ventilem. Řídící jednotka ABS vyhodnocuje rychlost pohybu pedálu a když překročí obvyklou mez, tak aktivuje elektro-pneumatický ventil, který rychle zavzdušní pracovní komoru posilovače a je tak dosaženo maximálního brzdného účinku nezávisle na tlaku řidiče na pedál. Zablokování kol potom zabraňuje systém ABS. Při povolení pedálu se činnost BAS zruší.

ASR (Antrieb Schlupf Regelung, Anti Skid Regulation, Protiprokluzový systém)

TCS 

(Traction Control System, Systém kontroly trakce)

Systém zabraňuje protáčení hnacích kol při rozjezdu. Pokud nepostačuje přibrždění protáčejícího se kola (systém EDS), nebo se hnací kola otáčí rychleji než hnaná (necitlivé přidání plynu řidičem), požádá řídící jednotka ABS přes CAN - BUS řídící jednotku motoru o snížení kroutícího momentu (zmenšení předstihu, omezení vstřikování, škrtící klapka). 

MSR 

(Motor Schleppmoment Regelung, Regulace prokluzu)
Při brždění motorem na kluzké vozovce (jízda s kopce, přeřazení na nižší stupeň, nebo jen prudké ubrání plynu) může dojít ke smyku hnacích kol a vozidlo se stane neřiditelné. Řídící jednotka ABS porovnává otáčky kol hnací nápravy s otáčkami kol na nepoháněné nápravě. Jsou-li hnací kola pomalejší, požádá přes CAN - BUS řídící jednotku motoru o mírné přidání plynu (otevření škrtící klapky). Systém MSR se používá především u výkonných vznětových motorů (větší kompresní poměr).

ESP 

(Electronic Stability Program, Elektronický stabilizační program)
Systém umožňuje zabránit smyku vozidla (v zatáčce nebo při prudkém vyhýbacím manévru) přibržděním vhodného kola nebo snížením kroutícího momentu. Zahrnuje systémy ABS, EDS, EBV, ASR, MSR. Navíc obsahuje snímač úhlu natočení volantu, příčného a podélného zrychlení a rotace vozu okolo těžiště. Řídící jednotka ABS/ESP vyhodnocuje údaje snímačů asi každých 7 ms. Kromě zásahů do řízení motoru je možný zásah i do automatické převodovky. O činnosti ESP je řidič informován blikáním kontrolky. Funkci ESP/ASR lze vypínačem vypnout např. při jízdě se sněhovými řetězy nebo vyprošťování z hlubokého sněhu. 

MBA

Mechanický brzdový asistent je jednoduché zařízení, které je umístěno mezi brzdovým pedálem a posilovačem brzd. K jeho spuštění dochází při dosažení určitých hodnot dynamických veličin na brzdovém pedálu, kterými jsou v tomto případě rychlost a síla stlačení brzdového pedálu.

HBA 

Hydraulický brzdový asistent HBA (je součástí systému ESP) zvyšuje v případě nutnosti účinnost brzd tím, že zajistí maximální tlak na ně a zároveň maximální možné zpoždění vozidla. Zablokování kol zamezí protiblokovací systém ABS s elektronickým rozdělováním brzdné síly EBV. 

ESBS

zvyšuje stabilitu vozidla v zatáčkách díky tomu, že rozpozná podle změn v počtu otáček kol nedotáčivost nebo přetáčivost vozu. Při nedotáčivosti redukuje brzdný tlak na přední nápravu, umožní lepší vedení kol a automobil tak zůstane ve stopě. Při přetáčivosti vozidla se sníží brzdný tlak na kola u vnitřní strany zatáčky a zvětší se tak možnost jejich vedení. Vůz se opět stabilizuje ve své stopě. 


DSR 

(Driver Steering Recommendation),
který zvyšuje účinnost stabilizujícího systému ESP. Toho je dosaženo plným využitím vlastností elektromechanického posilovače řízení. Má-li vozidlo vzhledem k vlastnostem vozovky nebo příliš vysoké rychlosti sklon vybočit přetáčivým nebo nedotáčivým smykem, je dosaženo směrové stability v nejkratším čase nejen cíleným brzděním jednotlivých kol, ale i aktivním zásahem do řízení. Tak se mohou řidiči až v 65 % vyhnout nebezpečným nehodám s bočním nárazem.
DSR zasahuje především v případech, dojde-li k intenzivnímu brzdění (aktivuje se systém ABS) za velmi rozdílných adhezních podmínek na levém a pravém kole vozu (např. jedno kolo na sněhu a druhé na suché silnici). Standardní systém ESP zasáhne tak, aby nedošlo ke smyku a řidič byl schopen udržet vozidlo na vozovce a vyhnout se případné překážce. Zásah systému ESP se provede příslušným rozdělením brzdné síly na jednotlivá kola - některá kola budou brzdit více a některá méně tak, aby vozidlo udržovalo řidičem požadovaný směr. A zde právě spočívá omezení klasického systému ESP: v případě, že největší brzdný účinek je potřebný na kole s nejmenší adhezí (kolo na sněhu), je nutné snížit brzdnou sílu i na ostatních kolech vozu podle tohoto kola - tím není využit maximální brzdný potenciál za daných podmínek. V případě zvýšení brzdné síly na kole s lepší adhezí (na suché vozovce) by bez korekce směru volantem došlo ke stáčení vozu směrem k povrchu s vyšší adhezí. Systém DSR prostřednictvím malého momentu do volantu doporučí řidiči, aby sám intuitivně provedl tuto korekci proti stáčení vozu, čímž umožní zvýšit brzdnou sílu na kole s vyšší adhezí. V extrémních případech tak může dojít ke zkrácení brzdné dráhy až o 10 % oproti vozům se standardním systémem ESP.

XDS 

Zjednodušeně vylepšení systému EDS

Základem tohoto systému je elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), která rozpoznává otáčky kol a přibržďuje protáčející se kolo. Tím lze zabránit smyku a v nižších rychlostech může být díky tomu auto dokonce rychlejší. Na kruhovém objezdu vám systém pomůže zvládnutí ostřejšího průjezdu až do rychlosti kolem do 40 km/h.

Pro vyšší rychlosti byla vyvinuta nadstavba EDS systému - systém XDS. Tento systém se vám bude v rychlejších vozech hodit především v serpentinách, kde pojedete rychleji, než na kruhovém objezdu.

Funkce XDS

Funkci XDS lze připodobnit i pomocníkovi ASR (ten ovšem přibržďuje kolo pouze při rozjezdu). Představte si následující situaci a vše bude hned jasné.

Projíždíte rychle zatáčkou, vnitřní kolo ke středu zatáčky je nadlehčováno a tak ztrácí trakci. Toto nadlehčované kolo systém XDS dokáže přibrzdit a více výkonu jde na vnější kolo. To je vše.

Z různých zkoušek pak bylo zjištěno, že systém nejlépe funguje v poslední třetině zatáčky. Je dobré si tedy šetřit plyn a ke konci ho pořádně přišlápnout.


Většinou se lidé táží,zda ASR obsahuje ESP.

Nikoliv,platí následující:

 • ASR neobsahuje ESP
 • ESP však obsahuje ASR
 • Když má auto ABS má i EBD
 • Když nemá auto ABS má jen EBV
 • Když má auto ABS má EBD a může mít i BAS
 • Když má auto ABS má i EBD může mít i BAS a může mít i ASR
 • BAS a ASR může mít nezávazně na sobě
 • BAS a MSR může mít nezávisle na sobě
 • Když má auto ABS a má i EBD a může mít i EDS bez ASR (Felicia)
 • Když má Auto ABS a má i EBD a může mít i MSR a nemusí mít ASR
 • ASR může být samotné bez ESP, ale musí být ABS (snímače)
 • MSR může být samotné bez ESP, ale musí být ABS (snímače)
 • Když máte v autě ESP - tak máte v autě systémy ABS, EDS, EBV, ASR, MSR a můžete mít BAS a DSR, MBA a HBA

Kvalitní prověřené auto?