VOZIDLO ZAKOUPENÉ V CZ CHCETE PŘIHLÁSIT V SK

Prihlasenie vozidla:

Pred samostatným prihlásením vozidla, musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie

Nákup vozidla v EU a DPH


Vozidlo, ktoré má najazdené menej ako 6000 km alebo je maximálne 6 mesiacov staré, tak je definované ako nové vozidlo.

Ak Vaše kúpené vozidlo spĺňa tieto podmienky a je kupované z EU tak nemusíte platiť DPH v krajine, ktorej ste ho kúpili.

DPH musíte zaplatiť v štáte, v ktorom chcete vozidlo prihlásiť do evidencie.

Za ojazdené vozidlo sa definuje vozidlo, ktoré má najazdené viac ako 6000 km a je staršie 6 mesiacov.

Ak si kúpite ojazdené vozidlo od súkromnej osoby, tak nemusíte platiť DPH. 

Pri kúpe ojazdeného vozidla od predajcu vozidiel s odpočtom DPH, (Firemné), musíte zaplatiť DPH, ktoré je platné v rámci daného štátu.

DPH platíte len raz, na Slovensku už DPH neplatíte.

Pri nákupe mimo EU dovozca musí zaplatiť okrem DPH aj clo buď na colnom úrade, ktorý je vstupným úradom na územie Európskej únie, alebo na colnom úrade v krajine svojho bydliska.

Kúpa vozidla zo zahraničia:

Úkony potřebné k vyřízení v SK. Informace se vztahují na vozidla námi prodávaná. Vozidla která koupíte jinde mohou mít navíc nutnost dalších výdajů jako je například autorizovaný překlad dokladů, dokumentů, jiné poplatky a nebo platba DPH navíc v případě vozů mimo EU atd.

K vozidlu od nás dostanete:

  • Faktúru.
  • Technický preukaz vozidla+osvedčeni o evidencii časť2
Můžeme Vám zajistit převoz vozidla na Slovensko a pak nebudete muset vyřizovat nic více!

Nebo si vozidlo odvezete po vlastní ose a pak je zapotřebí:

  • Platnú technickú a emisnú kontrolu v CZ
  • V Opavě vybaviť prevodové značky + poistenie vozidla.

Tip:  Pomůžeme Vám vyřídit kompletně všechny doklady, pro vývoz z CZ do SK přímo u Nás v Opavě od A do Z. Většinu dokladů máme již předpřipravenou a některé se vyřizují čerstvě přímo při prodeji aby to bylo pro Vás nejlevnější, informujte se. Kontakty zde

  • Úkony, ktoré je potrebné vykonať v SK:

  • Preklady dokladov vozidel od nás nie su potrebné!
  • (O nevyhnutnosti prekladu sa najprv informujte na príslušnom dopravnom inšpektoráte.)
  • Kontrola originality (overenie, či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách) . Od 1.1.2008 sa kontrola originality vykonáva na všetkých vozidlách dovezených zo zahraničia.
  • Platný protokol technickej a emisnej kontroly

Dopravný inšpektorát:

Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú:

-žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel
-žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel. 
Predložíte potrebné doklady:
-Osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy.
-Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia (dovezeného) vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla.
-Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - povinné zmluvné poistenie.
-Platný doklad totožnosti.
Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
-Ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená).
Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

TIP: Na dopravnom inšpektoráte si môžete rezervovať termín cez internet.

 Lzepožiadať o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní za poplatok vo výške 30 €.